Onderhandelingsresultaat CAO HTM 2019-2020

0
340


27 augustus 2019

CAO-naam
CAO HTM

Download Onderhandelingsresultaat CAO HTM 2019-2020
> Onderhandelingsresultaat CAO HTM 2019-2020 (17-07-2019)

Looptijd
Looptijd van 2 jaar: dus van 1 januari 2019 tot met 31 december 2020

Loonmutaties
– 3,2% loonsverhoging per 1 juli 2019
– 1,5% loonsverhoging per 1 januari 2020

Arbeidsvoorwaarden
– Voor niet-rijdend roosterpersoneel en uitvoerend technisch personeel wordt de leeftijd waarop je wordt vrijgesteld van nachtdiensten verlaagd naar 59 jaar.
– Het in de CAO, artikel 50, lid 1 genoemde aantal vakantiedagen, wordt met ingang van 1-1-2019 structureel met 1 dag verhoogd.

Bron: FNV, 17 juli 2019