Onderhandelingsresultaat CAO HTM 2017-2018

0
416


6 mei 2015

Naam
CAO HTM Personenvervoer N.V.

Download Onderhandelingsresultaat CAO HTM 2017-2018
> Onderhandelingsresultaat CAO HTM 2017-2018

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 2 jaar: van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Loonmutaties
– 2,0% loonsverhoging per 1 januari 2017
– 2,0% loonsverhoging per 1 januari 2018

lndien na afloop van het kalenderjaar 2017 blijkt dat de consumentenprijzenindex in dat jaar met meer dan 1,5% is gestegen, wordt het verhogingspercentage per 1-1-2018 met het meerdere verhoogd.
De Eindejaarsuitkering wordt met ingang van 1-1-2017 en 1-1-2018 met €350,- bruto verhoogd.

Arbeidsvoorwaarden+
– Werknemers moeten meer zeggenschap krijgen over hun arbeidstijden en er wij wilden meer duidelijkheid en transparantie over verlof. Hierover zijn goede afspraken gemaakt. Namelijk dat op alle rail vestigingen flexplan uitgewerkt kan worden. Bij HTMBuzz zal er gewerkt blijven worden met keuzeroosters. Ook zijn er afspraken gemaakt dat 20 uitzendkrachten vast in dienst komen bij HTM.
– Er is afgesproken dat partijen in 2017 aan de slag gaan met een nieuwe regeling voor de reiskosten.

Bron: CNV Vakmensen, 26 januari 2017