Onderhandelingsresultaat CAO HTM 2015-2016

0
581


6 mei 2015

Naam
CAO HTM Personenvervoer N.V.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 2 jaar: van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016.

Download Onderhandelingsresultaat CAO HTM 2015-2016
> nog niet beschikbaar

Loonmutaties
– een verhoging van 1% in 2015
– € 35,00 per maand per 01-01-2016
– 0,75% per 01-07-2016

Arbeidsvoorwaarden
– De eindejaarsuitkering wordt in 2015 verhoogd naar € 1.300 bruto.
– Medewerkers krijgen twee extra vrije dagen per jaar. Deze vitaliteitsdagen zijn jaarlijks op te nemen of te sparen met als doel de flexibiliteit en vitaliteit van de medewerkers te verhogen. Hierdoor zullen er naar verwachting minsten 15 extra vacatures ontstaan.
– Werknemers kunnen ervoor kiezen om hun eindejaarsuitkering om te zetten in geld voor het pensioen.
– Om de werkdruk van de rijdende collega’s te verminderen zijn de sociale partners overeengekomen € 250.000 extra per jaar te investeren.
– HTM zal jaarlijks een toeslag uitkeren ter grootte van 0,2% van het loon, voor iedere 0,1 punt stijging die gemeten wordt in de jaarlijkse OV-Barometer. Daarbij worden de factoren, waarop HTM een grote invloed heeft, als maatstaf genomen. Deze extra toeslag wordt niet bekostigd vanuit de loonruimte.

Bron: CNV Vakmensen, 6 mei 2015