Onderhandelingsresultaat CAO Hoveniers 2011-2013

0
1711


30 april 2011

CAO-naam
CAO Hoveniersbedrijf in Nederland

Download onderhandelingsresultaat CAO Hoveniers 2011-2013
> Onderhandelingsresultaat CAO Hoveniers 2011-2013

Looptijd
De looptijd van de CAO is 2 jaar van 1 maart 2011 tot en met 28 februari 2013.

CAO-code t.b.v. loonheffing
243

Loonmutaties
De lonen worden per 1 juli 2011 verhoogd met 0,5%, per 1 januari 2012 met 1%, per 1 juli 2012 met 0,75% en per 1 januari 2013 met 1%.

Arbeidsvoorwaarden

– In de CAO Hoveniers wordt de mogelijkheid opgenomen om een doordeweekse werkdag te ruilen met de zaterdag. Als het bedrijf deze regeling openstelt, kunnen werknemers op basis van vrijwilligheid hiervoor kiezen. De zaterdag wordt dan uitbetaald als een gewone werkdag zonder toeslagen. De aldus ontstane vrije doordeweekse dag wordt bij overwerk voor betrokkene beschouwd als een zesde werkdag waarop de zaterdagtoeslagen en overwerkbepalingen (artikel 20 lid 3) van toepassing zijn.
– De huidige afspraken uit de CAO Hoveniers inzake Levensfasebewust Personeelsbeleid worden uitgebreid.
– Er wordt een protocol in de CAO Hoveniers opgenomen inzake werkgelegenheid. Dit protocol is erop gericht om concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan en constructies die deze concurrentie bevorderen te voorkomen. Daarnaast streven partijen ernaar om oudere werknemers (45 jaar en ouder) te laten instromen in de sector.
– Partijen gaan onderzoeken hoe de werkingssfeer van de CAO Hoveniers kan worden geborgd om te voorkomen dat bedrijven die in onze sector werkzaam zijn een andere CAO toepassen.

Bron: FNV Bondgenoten, 28 april 2011