Onderhandelingsresultaat CAO Hexion 2018-2020

0
170


14 mei 2018

CAO-naam
CAO Hexion

Download Onderhandelingsresultaat CAO Hexion 2018-2020
> Onderhandelingsresultaat CAO Hexion 2018-2020 (26-04-18)

Looptijd
De cao wordt verlengd met 24 maanden, te weten ingaande op 1 april 2018 en expirerend op 31 maart 2020.

Loonmutaties
– 2,5% loonsverhoging per 1 april 2018
– 2,5% loonsverhoging per 1 april 2019

Arbeidsvoorwaarden
– Duurzame inzetbaarheid – bespreekbaar maar dient kostenneutraal te zijn. Daarom blijft het onderwerp in de werkgroep tussen Hexion en OR. Vakbonden worden hierover op de hoogte gehouden.

Bron: CNV Vakmensen, 8 mei 2018