Onderhandelingsresultaat CAO Hapag-Lloyd 2017-2018

0
100


5 januari 2018

CAO-naam
CAO Hapag-Lloyd

Download Onderhandelingsresultaat CAO Hapag-Lloyd 2017-2018
> Onderhandelingsresultaat CAO Hapag-Lloyd 2017-2018 (21-12-17)

Looptijd
De nieuwe cao kent een looptijd van twee jaar. De cao gaat in per 1 januari 2017 en loopt tot 31 december 2018.

Loonmutaties
– Ter compensatie van de stijging van de kosten van levensonderhoud zullen telkenmale per 1 januari de salarissen en alle in geld uitgedrukte toeslagen van alle werknemers met een structurele prijscompensatie worden verhoogd.
– Alle werknemers die nog niet het maximale schaalsalaris verdienen ontvangen per 1 januari 2018 een periodiek (5% verhoging).
– € 350,- eenmalige uitkering per 30 april 2018.

Bron: CNV, 22 december 2017