Onderhandelingsresultaat CAO Groothandel Eieren 2019-2020

0
256


6 februari 2019

CAO-naam
CAO Groothandel Eieren

Download Onderhandelingsresultaat CAO Groothandel Eieren 2019-2020
> Onderhandelingsresultaat Groothandel in Eieren 2019-2020 (24-01-19)

Looptijd
Een 2 jarige cao van 1 januari 2019 t/m 31 december 2020.

Loonmutaties
– 2,00% loonsverhoging per 1 februari 2019 voor lonen boven de cao schalen
– 2,25% loonsverhoging per 1 januari 2020

Arbeidsvoorwaarden
– Voor chauffeurs is een nieuwe salarisschaal ontwikkeld(schaal C).
– Werken opzaterdag enzon-en feestdagen gebeurt op vrijwillige basis.
– De toeslagen voor het werken op zon-en feestdagen worden per 1 februari2019 verlaagd van 250% naar 225% en per 1 januari 2020 van 225% naar 200%.
– De toeslag voor de zaterdagmiddagen worden per 1 januari 2020 gelijkgetrokken met de zaterdagochtend, te weten van 175% naar 150% toeslag.
– Wanneer een werknemer meer dan 80 uur in een kalenderjaarop zon- of feestdagen werkt, valt men na 80 uur terug op een toeslag van 250%. Dit geldt niet voor chauffeurs.
– Chauffeurs gaan een onkostenvergoeding ontvangen conform artikel 40 van de TLN cao (bijlage 2). Deze onkostenvergoeding komt in de plaats van de huidige onkostenvergoeding in de cao en is gelijk aan de onkostenvergoeding in het beroepsgoederenvervoer.

Bron: CNV Vakmensen, 6 februari 2019