Onderhandelingsresultaat CAO Groothandel Bloemen en Planten 2014-2016

0
1586


22 oktober 2014

CAO-naam
CAO Groothandel Bloemen en Planten

Download Onderhandelingsresultaat CAO Groothandel Bloemen en Planten 2014-2016
> Onderhandelingsresultaat Groothandel Bloemen en Planten 2014-2016

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 2 jaar, met terugwerkende kracht ingaande 1 juli 2014. De cao loopt tot en met 30 juni 2016.

Loonmutaties

– 1,5 % per 1 januari 2015
– 1,75 % per 1 januari 2016

Arbeidsvoorwaarden
– Uitzendkrachten. De werkgever stelt vanaf 30 maart 2015 het uitzendbureau op de hoogte van de onderstaande * geldende bepalingen uit de cao Groothandel Bloemen en Planten en zal geen tarieven met een uitzendbureau afspreken op grond waarvan hij moet begrijpen dat het uitzendbureau haar verplichtingen tot nakoming van de toepasselijke cao niet kan nakomen.

* De uitzendkracht wordt betaald op het niveau van de cao. Indeling van de uitzendkracht vindt plaats aan de hand van de feitelijk verrichte werkzaamheden, waarbij wordt aangesloten bij de functie-indeling die geldt binnen het bedrijf. Het gaat daarbij om de volgende beloningselementen:
• Het van toepassing zijnde schaalsalaris;
• De toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatige uren en ploegentoeslag;
• De arbeidsduurverkorting;
• De initiële loonsverhoging;
• Periodieken (hoogte en tijdstip als bij de werkgever bepaald)

– De eindejaarsuitkering wordt in december 2014 eenmalig verhoogd met 0,5 procent.

Bron: FNV Bondgenoten, 22 oktober 2014