Onderhandelingsresultaat CAO Gezondheidscentra 2013-2014

0
617


28 mei 2014

CAO-naam
CAO Gezondheidscentra

Onderhandelingsresultaat CAO Gezondheidscentra 2013-2014
> Onderhandelingsresultaat CAO Gezondheidscentra 2013-2014

Looptijd
De CAO wordt aangegaan voor de duur van eenentwintig maanden: van 1 april 2013 tot
en met 31 december 2014.

Loonmutaties
Per 1 januari 2013 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 1 procent. De eindejaarsuitkering komt daarmee vanaf 2013 structureel op 5 procent.
Per 1 april 2014 worden de salarissen structureel verhoogd met 1,5 procent.

Arbeidsvoorwaarden
– Werknemersorganisaties en InEen verkennen de mogelijkheden om meer
arbeidsgehandicapten binnen de grotere gezondheidscentra (meer dan 50 werknemers)
werk te bieden, vooruitlopend op eventuele wetgeving hierover.
– Partijen wensen, met het oog op behoud van de arbeidsmarktpositie van de
gezondheidscentra, te komen tot een structurele stagevergoeding voor stagiaires en een tegemoetkoming van de kosten van de praktijkbegeleiding.
– Gedurende de looptijd van de cao zullen wijzigingen in wet- en regelgeving rondom de WW-duur onderwerp van overleg zijn.
– Inconveniëntentoeslagen. Per 1 januari 2013 worden de bedragen in leden 2 en 4 van artikel 3.3.2.AHG voor de avond-, nacht- en weekenddiensten: € 52,56 bruto per uur. Per 1 januari 2014 worden de bedragen in leden 2 en 4 van artikel 3.3.2.AHG voor de avond-, nacht- en weekenddiensten: € 55,12 bruto per uur.

Bron: FBZ, 26 mei 2014