Onderhandelingsresultaat CAO Gehandicaptenzorg 2016

0
6280


11 december 2015

CAO-naam
CAO Gehandicaptenzorg
CAO GHZ

Download Onderhandelingsresultaat CAO Gehandicaptenzorg 2016
> Onderhandelingsresultaat CAO Gehandicaptenzorg 2016

Looptijd
De nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 jaar van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016..

Loonmutaties
– 1,4 % per 1 januari 2016

In januari 2016 wordt een eenmalige uitkering verstrekt aan alle op 1 januari 2016 in dienst zijnde werknemers. De hoogte van de uitkering is 0,6% van het bij de werkgever feitelijk verdiende salaris in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

Arbeidsvoorwaarden
– per 1 januari 2016 vervalt de wachtgeldregeling en wordt de wettelijke transitievergoeding angehouden. In de CAO worden aanvullende bepalingen opgenomen ter compensatie van het vervallen van de wachtgeldregeling;
– vanaf 1 januari 2016 wordt bij opname van vakantie-uren het uurloon verhoogd met een percentage op basis van de gemiddelde uitbetaalde ORT van de afgelopen zes maanden;
– het gebruik van nul-urencontracten wordt maximaal teruggedrongen.

Bron: FBZ, 16 november 2015