Onderhandelingsresultaat CAO FloraHolland 2017-2018

0
427


11 januari 2018

CAO FloraHolland

Download Onderhandelingsresultaat CAO FloraHolland 2017-2018
> Onderhandelingsresultaat CAO FloraHolland 2017-2018 (20-12-17)

Looptijd
De nieuwe CAO kent een looptijd van 12 maanden, van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018.

Loonmutaties
– 1,75% loonsverhoging per 1 januari 2018
– € 100,- éénmalige uitkering in december 2017

Arbeidsvoorwaarden
– Naast de loonsverhoging zijn een viertal protocolafspraken gemaakt, waarover we met elkaar in het eerste kwartaal 2018 verder praten.
– Gedurende de looptijd van de cao blijft de huidige status quo met betrekking tot de 10 minuten pauze (betaald of onbetaald) ongewijzigd.

Bron: CNV Vakmensen, 8 januari 2018