Onderhandelingsresultaat CAO FloraHolland 2015-2017

0
997


13 juli 2015

CAO FloraHolland

Download Onderhandelingsresultaat CAO FloraHolland 2015-2017
> Onderhandelingsresultaat CAO FloraHolland 2015-2017

Looptijd
De nieuwe CAO kent een looptijd van 24 maanden, van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2017.

Loonmutaties
De feitelijke lonen en loonschalen worden op 1 januari 2016 met 1,5% structureel verhoogd. Alle medewerkers ontvangen bij het loon van december 2015 een eenmalige bruto uitkering van € 100,-. Op 1 juli 2016 volgt een structurele verhoging van 0,5%. Op 1 januari 2017 volgt een structurele verhoging van 1,5%.

Arbeidsvoorwaarden
– De salarisschalen voor uitzendkrachten vervallen met ingang van 1 juli 2015 in de cao.
– FloraHolland zal zich inzetten om 10 garantiebanen te realiseren in de looptijd van deze cao;
– Partijen komen verder overeen om in het kader van duurzame inzetbaarheid de interne en externe inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. FloraHolland gaat hiervoor loopbaantrainingen voor alle medewerkers aanbieden. Indien als gevolg van deze training een additionele opleiding noodzakelijk is, zal FloraHolland tot € 1.000,- per medewerker hieraan bijdragen;
– Cao-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW worden gerepareerd conform de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn gemaakt.

Bron: CNV Dienstenbond, 30 juni 2015