Onderhandelingsresultaat CAO Fashion Sport & Lifestyle 2016-2018

0
11500


12 juli 2015

Download Onderhandelingsresultaat CAO Fashion Sport & Lifestyle 2016-2018
> Onderhandelaarsresultaat CAO Fashion Sport & Lifestyle 2016-2018

Looptijd
De cao loopt van 1 juli 2016 t/m 30 juni 2018.

Loonmutaties
– 0,83% loonsverhoging per 1 juli 2016;
– verhoging loonschalen gelijk aan de stijging van het wettelijk minimumloon, met een minimum van 0,4% per 1 januari 2017;
– 0,50% eenmalige uitkering voor werknemers die geen loonsverhoging ontvangen per 1 januari 2017;
– verhoging loonschalen gelijk aan de stijging van het wettelijk minimumloon, met een minimum van 0,4% per 1 juni 2017;
– verhoging loonschalen gelijk aan de stijging van het wettelijk minimumloon, met een minimum van 0,4% per 1 januari 2018.

Arbeidsvoorwaarden
– De 100% zaterdagavondtoeslag van 18.00 tot 22.00 uur vervalt. De 100% zaterdagavondtoeslag van 22.00 tot 24.00 uur wordt 50%. De toeslag van 50% op doordeweekse avonden geldt voor werken van 22.00 tot 24.00 uur in plaats van vanaf 21.00 uur.
– De maaltijdvergoeding wordt per 1 juli 2016 geïndexeerd op basis van het inflatiecijfer over 2015.
– Per 1 juli 2016 vervallen de artikelen over Diplomatoeslag in de modules Mode en Sport. Bestaande rechten worden gerespecteerd.
– Indien een werkgever een voormalige uitzendkracht in dienst neemt die direct hieraan voorafgaand als uitzendkracht voor de werkgever heeft gewerkt, dan worden de verschillende uitzendovereenkomsten als één arbeidsovereenkomst voor de gezamenlijke duur van de uitzendovereenkomsten aangemerkt. De werknemer die na als uitzendkracht bij de werkgever gewerkt te hebben direct bij de werkgever in dienst treedt, begint derhalve aan de tweede ketenovereenkomst.

Bron: CNV Vakmensen, 30 juni 2016