Onderhandelingsresultaat CAO Farm Frites 2017-2019

0
118


7 september 2017

Download Onderhandelingsresultaat CAO Farm Frites 2017-2019
> Onderhandelingsresultaat CAO Farm Frites 2017-2019 (05-07-17)

Looptijd
De looptijd van de cao is 27 maanden, vangt aan op 1 oktober 2017 en loopt tot en met 31 december 2019.

Loonmutaties
– 1,50% loonsverhoging per 1 oktober 2017 (dit conform de eerder gemaakte cao afspraak);
– 1,00% loonsverhoging per 1 april 2019
– 1,00% loonsverhoging per 1 juli 2019

Arbeidsvoorwaarden
– De werkingssfeer van de cao wordt aangepast en wordt naast de ORBA systematiek voor de schalen 1 tot en met 10 uitgebreid met de schalen 17 tot en met 19 van de HAY fuctiewaarderingssystematiek.

Bron: CNV Vakmensen, 6 september 2017