Onderhandelingsresultaat CAO Eska Graphic Board 2014-2015

0
230


21 mei 2014

CAO-naam
CAO Eska Graphic Board

Download Onderhandelingsresultaat CAO Eska Graphic Board 2014-2015
> Onderhandelingsresultaat CAO Eska 2014-2015

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015.

Loonmutaties
1,5% per 01-01-2014
1,0% per 01-06-2014
1,5% per 01-01-2015
1,0% per 01-06-2015

De minimumvakantieuitkeringen worden aangepast met de afgesproken salarisverhogingen op genoemde data.

Arbeidsvoorwaarden
– 3e WW-jaar. Partijen zijn overeengekomen dat de tekst die door de vakorganisaties en werkgeversvereniging AWVN is afgesproken wordt overgenomen. Deze tekst luidt: ‘Cao-partijen spreken af dat de duur en opbouw van de WW wordt gerepareerd conform de afspraken die hierover in het sociaal akkoord van 1 april 2013 zijn gemaakt. Na het SER-advies “Rol sociale partners bij toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur bij WW en inrichting WW” en nadat het STAR-advies aan sociale partners met betrekking tot de reparatie van de WW in de cao is afgerond, medio juni 2014, zullen cao-partijen, met inachtneming van deze adviezen en de brief van de STAR van 24 december 2013, overleg voeren om inhoudelijke afspraken te maken over een private aanvullende WW-verzekering waarmee de huidige hoogte en duur van de wettelijke WW-uitkering worden gehandhaafd. Zo nodig wordt de cao opengebroken.’

Bron: De Unie, 15 mei 2014