Onderhandelingsresultaat CAO DSM 2018-2020

0
979


4 juni 2018

CAO-naam
CAO DSM

Download Onderhandelingsresultaat CAO DSM 2018-2020
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De looptijd van de CAO is van 1 januari 2018 tot 1 april 2020.

Loonmutaties
– 3,00% loonsverhoging per 1 juli 2018
– 3,00% loonsverhoging per 1 juli 2019
– 1,50% eenmalige uitkering per 1 juli 2019

Arbeidsvoorwaarden
– Daarnaast zijn er nog meer afspraken gemaakt. Zo komt er een plan van aanpak om de hoge werkdruk te bestrijden, zijn er aanpassingen aan de ouderenregeling, en start er ook een studie naar de invoering van een generatiepact. Dat is een regeling waarbij jongeren vaste banen krijgen als ouderen minder gaan werken. Ook gaat DSM zich inspannen om 150 stageplaatsen per jaar in te vullen en biedt het bedrijf tijdens de cao-looptijd aan 30 mensen een proefplaatsing in het kader van de Participatiewet.
– Nieuw is dat medewerkers de mogelijkheid krijgen om een sabbatical van zes maanden op te nemen. En vooruitlopend op aangepaste wetgeving, wordt het partnerverlof uitgebreid van 2 naar 5 dagen.

Bron: FNV, 1 juni 2018