Onderhandelingsresultaat CAO Dierenartspraktijken 2016-2017

0
4610


1 december 2015

CAO-naam
CAO Dierenartspraktijken (Dierenartsassistenten)

Onderhandelingsresultaat CAO Dierenartspraktijken 2016-2017
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Looptijd van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017

Loonmutaties
– Per 1 januari 2016 worden de lonen structureel verhoogd met 1%.
– Per 1 januari 2017 worden de lonen structureel verhoogd met een loonindex. Dit is het gemiddelde van de inflatie en de CAO-lonen in het voorgaande jaar.

Arbeidsvoorwaarden
– Per 1 januari 2016 wordt de hoogte van een periodiek verlaagd van 3,5% naar 3%. Daar staat tegenover dat de startsalarissen voor dierenartsassistent A, B en C worden verhoogd met 3%.
– Er is ook overeenstemming bereikt over het aanpassen van de toeslagen op zaterdag.

Bron: CNV Connectief, 19 november 2015