Onderhandelingsresultaat CAO DHL Logistics 2019-2021

0
434


8 november 2019

Naam
CAO DHL Logistics

Download Onderhandelingsresultaat CAO DHL Logistics 2019-2021
> Onderhandelingsresultaat CAO DHL Logistics 2019-2021 (09-10-19)

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 2 jaar, ingaande op 1 april 2019 tot en met 31 maart 2021.

Loonmutaties
– 1,50 % loonsverhoging per 1 oktober 2019
– 2,00 % loonsverhoging per 1 februari 2020
– 1,00 % loonsverhoging per 1 december 2020

Bron: CNV Vakmensen, 16 oktober 2019