Onderhandelingsresultaat CAO DHL Logistics 2017-2019

0
314


2 mei 2017

Naam
CAO DHL Logistics

Download Onderhandelingsresultaat CAO DHL Logistics 2017-2019
> Onderhandelingsresultaat CAO DHL Logistics 2017-2019

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 2 jaar van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019.

Loonmutaties
– 0,25% loonsverhoging per 1 oktober 2017
– 1,75% loonsverhoging per 1 maart 2018
– 1,75% loonsverhoging per 1 maart 2019

Arbeidsvoorwaarden
– Beoordelingsmatrix DHL Freight: De directie van DHL Freight zag graag dat de tijdelijke maatregelen die in de huidige cao voor twee jaar werd verlengd.
– Pilot Roostercriteria DHL Global Forwarding: Er was een brede wens om de cao-afspraken voor het werken op onregelmatige tijden te verbeteren. Hierin is afgesproken dat het maximaal te werken aantal zondagen wordt verruimd en dat per nachtdienst (iedere dienst waarin minimaal één uur na 24:00 uur of voor 6:00 uur wordt gewerkt,) extra wordt gecompenseerd met 1 uur doorbetaalde vrije tijd.
– Aannamebeleid: DHL heeft de inspanningsverplichting om gedurende de looptijd van de cao 75 uitzendkrachten voor onbepaalde tijd bij DHL aan te nemen.

Bron: CNV Vakmensen, 26 april 2017