Onderhandelingsresultaat CAO Defensie 2018-2020

0
2717


22 augustus 2018

Naam
CAO Defensie

Download Onderhandelingsresultaat CAO Defensie 2018-2020
> Onderhandelingsresultaat CAO Defensie 2018-2020 (20-08-18)

Looptijd
Dit akkoord heeft een looptijd van 1 oktober 2018 tot en met 1 juli 2020.

Loonmutaties
– 1,0% loonsverhoging per 1 december 2018
– 7,0% eindejaarsuitkering per 1 december 2018
– € 600 éénmalige uitkering per 1 oktober 2018
– 1,5% loonsverhoging per 1 juli 2019
– 7,6% eindejaarsuitkering per 1 juli 2019
– 1,4% loonsverhoging per 1 juli 2020
– 8,33% eindejaarsuitkering per 1 juli 2020

Arbeidsvoorwaarden
– Het aansprakenniveau van de TOD stijgt per 1 januari 2019 structureel met 10%. In de jaren 2019 tot en met 2021 zal de TOD tijdelijk met nog eens 10% worden verhoogd. Tevens wordt per 1 januari 2019 de verschuivingstoelage verhoogd van 26,29 euro naar 50 euro per verschoven dienst.
– Per 1 januari 2019 worden de bedragen per etmaal voor varen, oefenen en bijzondere inzet geharmoniseerd. Dit betekent dat de bedragen per etmaal voor varen per 1 januari 2019 gelijk zullen zijn aan de bedragen voor oefenen en bijzondere inzet. Naast de harmonisering van de bedragen wordt het aansprakenniveau vanaf 1 januari 2019 met 10% verhoogd.

Bron: VBM, 20 augustus 2018