Onderhandelingsresultaat CAO CRV Monsternemers 2017

0
19


6 juli 2017

CAO-naam
CAO CRV

Onderhandelingsresultaat CAO CRV Monsternemers 2017
> Onderhandelingsresultaat CAO CRV 2017 (27-06-17)

Looptijd
Een looptijd van 1 april 2017 tot en met 31 december 2017.

Loonmutaties
– 1,0% loonsverhoging per 1 april 2017

Arbeidsvoorwaarden
– Een werkgroep zal zich buigen over de verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid. De werkgroep zal een advies uitbrengen en dit inbrengen in het overleg over de volgende cao.
– In de cao wordt opgenomen dat de werkgever binnen 30 dagen schriftelijk zal reageren op een verzoek tot thuiswerken.
– In de cao wordt opgenomen dat door de monsternemer aan werkoverleg bestede tijd, inclusief de reistijd, wordt vergoed.

Bron: CNV Vakmensen, 5 juli 2017