Onderhandelingsresultaat CAO CRV 2018-2019

0
1256


25 mei 2018

CAO-naam
CAO CRV

Download Onderhandelingsresultaat CAO CRV 2018-2019
> Onderhandelingsresultaat CAO CRV 2018-2019 (17-05-18)

Looptijd
De looptijd is 2 jaar: van 1 januari 2018 t/m 31 december 2019.

Loonmutaties
– 2,25% loonsverhoging per 1 januari 2018
– 1,50% loonsverhoging per 1 januari 2019
– 0,75% loonsverhoging per 1 januari 2019 voor medewerkers in de salarisschalen 1 t/m 5 van CRV en CRV monsternemers.

Arbeidsvoorwaarden
– Per 1 januari 2019 worden de salarisschalen 6 tot en met 13 verhoogd tot het niveau van het benchmarkt onderzoek dat is gehouden in opdracht van CRV.
– Per 1 januari 2019 treedt een seniorenregeling in werking. Deze regeling biedt medewerkers de mogelijkheid om op 80% van de overeengekomen arbeidstijd wekelijks werkzaam te zijn in de laatste 5 jaren voorafgaande aan de pensioengerechtigde leeftijd. De regeling heeft een looptijd tot 1 januari 2024. Voor het restant van 2018 staat de “oude” 4-daagse werkweek-regeling (art.40 cao CRV 2017) open.
– De leeftijdsgebonden vakantiedagen en leeftijdsgebonden ATV-dagen worden met ingang van datum akkoord cao afgeschaft, maar de bestaande rechten voor medewerkers die op 31 december 2018 die leeftijdsrechten hadden blijven gehandhaafd.

Bron: CNV Vakmensen, 17 mei 2018