Onderhandelingsresultaat CAO Cargill Cocoa 2017-2019

0
245


26 februari 2018

CAO-naam
CAO Cargill Cocoa

Download Onderhandelingsresultaat CAO Cargill Cocoa 2017-2019
> Onderhandelingsresultaat CAO Cargill Cocoa 2017-2019 (23-02-18)

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 19 maanden vanaf 1 december 2017 t/m 30 juni 2019.

Loonmutaties
– 3,00% loonsverhoging per 1 december 2017
– 1,00% loonsverhoging per 1 januari 2019

Arbeidsvoorwaarden
– Een verzoek van een medewerker om een opleiding te volgen die gericht is op de ontwikkeling in de eigen functie zal worden gehonoreerd, tenzij er gewichtige redenen zijn om het verzoek af
te wijzen.
– Een medewerker kan 10 extra vakantiedagen kopen (was 5 vakantiedagen) gedurende het vakantiejaar.
– Partijen hebben de intentie uitgesproken om de jeugdlonen af te schaffen en in plaats daarvan aanloopschalen voor zijinstromers te introduceren. Onder zijinstromers wordt voorlopig verstaan: mensen zonder startkwalificatie.
– Per 1 januari 2018 is de vergoeding voor consignatie (artikel 8 lid 3) van de cao Cargill B.V. van toepassing. De regeling uit de cao Cacao komt hiermee te vervallen. De nieuwe consignatieregeling treedt in werking per 1 januari 2018.

Bron: FNV Voedingsindustrie, 23 februari 2018