Onderhandelingsresultaat CAO Cabot 2017-2018

0
218


Download CAO Cabot


9 oktober 2017

CAO-naam
CAO Cabot Norit Nederland B.V.

Download Onderhandelingsresultaat CAO Cabot 2017-2018
> Onderhandelingsresultaat CAO Cabot 2017-2018 (25-09-17)

Looptijd
De CAO heeft een looptijd 1 augustus 2017 tot 1 oktober 2018.

Loonmutaties
– 2,30% loonsverhoging per 1 augustus 2017

Arbeidsvoorwaarden
– Voor alle werknemers gelijke behandeling bij een vervangende vrije dag bij ziekte op een roostervrije ADV-dag;
– Mogelijkheid om zorgverlof van 70% aan te vullen tot 100% uit eigen middelen;
– Er komt, onder voorwaarden, een pilot met shift picking;
– Het derde WW-jaar wordt gerepareerd (dit kan separaat in stemming worden gebracht).

Bron: FNV, 28 september 2017