Onderhandelingsresultaat CAO Brocacef 2017-2019

0
284


25 september 2017

CAO-naam
CAO Brocacef, Brocatrade, Imgroma, Genfarma, Bipharma
Ook bekend als: CAO Brocacef

Download Onderhandelingsresultaat CAO Brocacef 2017-2019
> Onderhandelingsresultaat CAO Brocacef 2017-2019 (13-09-17)

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 24 maanden: van 1 mei 2017 tot en met 30 april 2019.

Loonmutaties
– 1,75% loonsverhoging per 1 juli 2017
– 1,75% loonsverhoging per 1 juli 2018

Daarnaast ontvangt iedereen een eenmalige uitkering van € 250 bruto, voor parttimers naar rato.

Arbeidsvoorwaarden
– Overeengekomen is dat de Resultaatafhankelijke beloning regeling een vaste plaats in de Cao Brocacef zal krijgen.
– Werktijdenvenster Transport Bijlage 6 van de Cao Mediq zal worden opgenomen in de Cao van Brocacef omdat het ruimere werktijdenvenster cruciaal is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering binnen het onderdeel Transport.
– Cao-partijen hebben afgesproken dat de WW en WGA gerepareerd zullen worden.

Bron: CNV Vakmensen, 14 september 2017