Onderhandelingsresultaat CAO Bouwmaterialen 2019

0
406


15 maart 2019

CAO Handel in Bouwmaterialen | CAO HIBIN

Download Onderhandelingsresultaat CAO Bouwmaterialen 2019
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao heeft een looptijd van één jaar te weten van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Loonmutaties
– 3,00% loonsverhoging per 1 april 2019

Arbeidsvoorwaarden
– De jeugdlonen zullen in 4 stappen worden verhoogd per 1 juli 2019; 1 januari 2020; 1 juli 2020 en 1 januari 2021. De minimale beloning wordt per 1 januari 2019 geïndexeerd conform de rest van het loongebouw. De minimale beloning wordt niet langer periodiek teruggezet naar het minimumloon. Hierdoor blijven de laagste salarissen op termijn hoger dan het minimumloon.
– De pilot nieuwe werktijdenregeling uit art. 3.1b cao wordt verlengd gedurende de looptijd van de cao.

Bron: CNV Vakmensen, 11 maart 2019