Onderhandelingsresultaat CAO Bouwmaterialen 2017-2018

0
512


22 november 2017

CAO Handel in Bouwmaterialen | CAO HIBIN

Download Onderhandelingsresultaat CAO Bouwmaterialen 2017-2018
> Onderhandelingsresultaat CAO Bouwmaterialen 2017-2018 (16-11-17)

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Loonmutaties
De lonen worden structureel verhoogd:
– 1,50% loonsverhoging per 1 december 2017
– 2,00% loonsverhoging per 1 januari 2018

Werknemers met een fulltime contract ontvangen een eenmalige uitkering van ā‚¬ 500 over 2017. Voor deeltijdwerknemers en werknemers die in de loop van 2017 in dienst zijn getreden geldt deze uitkering naar rato.

Arbeidsvoorwaarden
– Partijen starten per 1/3/2018 een pilot voor een nieuwe werktijdenregeling. Daarmee wordt beoogt door slimmer roosteren te komen tot een meer flexibele inzet van werknemers en het voorkomen en verminderen van overwerk en het gebruik van flexkrachten.
– In 2017 heeft een paritaire werkgroep een advies uitgebracht voor een nieuw gemoderniseerd Loon- en Functiesysteem. Per 1/1/2019 zal dit nieuwe systeem het huidige systeem uit de cao vervangen. Partijen spreken af dat in de loop van 2018 werkgeversdie vallen onder deze cao alle functies in het bedrijf aan de hand van dit nieuwe systeem beschrijven en waarderen. Eventuele wijzigingen die hierdoor optreden in de beloningen van de medewerkers worden per 1/1/2019 van kracht.
– Per 1/7/2017 en 1/7/19 wordt de Wet Minimum Loon (WML) gewijzigd. De wettelijke leeftijd waarop het volledig minimumloon geldt, gaat in 2 stappen naar beneden van 23 naar 21 jaar. De jeugdlonen uit de cao zullen hieraan worden aangepast per 1/7/2017 en 1/7/19.

Bron: CNV Vakmensen, 20 november 2017