Onderhandelingsresultaat CAO Bos en Natuur 2017-2018

0
649


29 november 2017

CAO Bos en Natuur

Download Onderhandelingsresultaat CAO Bos en Natuur 2017-2018
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Looptijd: 12 maanden van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018.

Loonmutaties
– 0,5% loonsverhoging per 1 juli 2017
– 1,0% loonsverhoging per 1 januari 2018

Arbeidsvoorwaarden
– Werkgevers vullen minimaal 2% van hun werk in met mensen die een beperking tot de arbeidsmarkt hebben, op basis van aantal fte’s; Dit is om mensen die een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben aan het werk te helpen;
– Er is een intentieverklaring overeengekomen m.b.t. modernisering van de cao en de wijze van flexibilisering, waarbij het uitgangspunt is dat de waarden van de arbeidsvoorwaarden hetzelfde is maar dat de werknemer zelf kan kiezen;
– Werkgevers volgen het STAR-akkoord voor reparatie van het derde WW-jaar en WGA, dit betekent dat er een premie wordt geheven van 0,2% van het salaris van de werknemer. Daarmee wordt de ww weer aangevuld tot maximaal 3 jaar en 2 maanden. Dit is extra boven de SAZAS+ verzekering;
– De functies worden opnieuw beschreven en gewaardeerd bij de Landschappen, dit is opgenomen in het activiteitenplan 2018;
– Mede ontwikkelen van het project Beroeps Begeleidend Leren 1&2 in combinatie met laaggeletterdheid;
– Deelname aan de seniorenregeling kan vanaf 7 jaar voor de op dat moment bekende AOW-datum. Als de AOW-datum in de tussenliggende 2 jaar verandert, behoudt de deelnemer zijn rechten.

Bron: CNV Vakmensen, 22 november 2017