Onderhandelingsresultaat CAO Beveiliging 2014-2016

0
4354


13 oktober 2014

FNV Beveiliging stemt niet in met onderhandelingsresultaat CAO Beveiliging. De bezwaren van FNV Beveiliging richten zich met name tegen het onderscheid dat zal worden gemaakt tussen de kleine groep vaste krachten en oproepkrachten.

Naam
CAO Beveiliging

Akkoord CAO Beveiliging 2014-2016
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De nieuwe cao Beveiliging heeft een looptijd van 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2016.

Loonsverhogingen
– Een structurele loonstijging van 1,5% per jaar.
– De reguliere beveiliging ontvangt daar bovenop een extra loonstijging van 0,75% per jaar.

Arbeidsvoorwaarden
• Met de cao blijft de inzet van oproepkrachten nog anderhalf jaar mogelijk.
• Als gevolg van de nieuwe wetgeving moet de branche zich de komende jaren in zijn geheel herinrichten. De nieuwe cao speelt hierop in door de combinatie met arbeidsvoorwaarden voor de reguliere beveiliging. Intussen wordt vanuit het opleidingsfonds hard gewerkt aan aanvullende opleidingen zodat beveiligers die dat wensen breder inzetbaar worden, waardoor de noodzakelijke kwaliteit behouden blijft.

Bron: VBe, 10 oktober 2014