Onderhandelingsresultaat CAO Besloten Busvervoer 2020-2021

0
700


17 december 2019

CAO-naam
CAO besloten busvervoer

Onderhandelingsresultaat CAO Besloten Busvervoer 2020-2021
> Onderhandelingsresultaat CAO Besloten Busvervoer 2020-2021 (03-12-19)

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van ruim twee jaar van 1 januari 2020 t/m 31 december 2021.

Loonmutaties
– 3,50 % loonsverhoging per 1 januari 2020
– 3,00 % loonsverhoging per 1 januari 2021

Arbeidsvoorwaarden
– de eerste drie loonschalen voor het rijdend personeel komen te vervallen;
– de te betalen percentages voor doorbetaling bij ziekte worden gewijzigd in 90% voor het eerste jaar en 80% voor het 2e jaar.

Bron: CNV Vakmensen, 3 december 2019