Onderhandelingsresultaat CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-2019

0
9649


23 april 2017

CAO-naam
CAO Beroepsgoederenvervoer
CAO Transport
CAO TLN

Download Onderhandelingsresultaat CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-2019
> Onderhandelingsresultaat CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-2019 (22-04-17)

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 3 jaar, dus van 1 januari 2017 t/m 31 december 2019.

Loonmutaties
– 2,0% loonsverhoging per 1 juli 2017
– 2,0% loonsverhoging per 1 januari 2018
– 2,0% loonsverhoging per 1 januari 2019.

Arbeidsvoorwaarden
– De verblijfkosten en de bruto toeslagen zullen worden verhoogd conform bovenstaande loonsverhogingen.
– Er komt een vast verschil van 4% in het gehele loongebouw.
– Het jeugdloon van een 21-jarige ingevolge artikel 20 lid 1a van de cao zal per 1 januari 2018 worden verhoogd van 95% naar 100%.
– Er komt een betere regeling voor nachtarbeid.
– Ook krijgen werknemers meer zeggenschap over hun werktijden en over de opname van vakantiedagen.
– De chauffeurstoeslag komt te vervallen.
– De versobering op overuren is van tafel. Alle overuren blijven tegen 130% worden vergoed.
– KNV-werknemers die op 31 december 2016 recht hadden op 18 ATV dagen blijven deze behouden.
– Werknemers van 55 jaar of ouder kunnen niet langer worden verplicht tot het uitvoeren van overwerk, nachtarbeid of ploegendienst. Eerder gemaakte afspraken blijven in stand.
– De zinnen “mits de bedrijfsvoering dit toelaat” worden vervangen door “in onderling overleg”.
– Voor werknemers die met hun werkgever de garantie-afspraak maken op jaarbasis niet meer dan 2600, 2860 of 3120 uur te werken blijft de wekelijkse 40-uur garantie bestaan tenzij de werknemer anders verzoekt.

Twee cao’s samengevoegd
Tot 1 januari 2017 golden er twee cao’s: de KNV-cao voor 40 werkgevers en 8.000 werknemers en de TLN-cao voor de overige circa 120.000 werknemers en duizenden werkgevers. Beide cao’s worden nu samengevoegd.

Bron: FNV, 23 april 2017, zie ook TLN, 22 april 2017