Onderhandelingsresultaat CAO Basell Benelux 2017-2018

0
175


15 mei 2017

Naam
CAO LyondellBasell

Download Onderhandelingsresultaat CAO Basell Benelux 2017-2018
> Onderhandelingsresultaat LyondellBasell 2017-2018 (26-04-17)

Looptijd
De cao wordt verlengd met een looptijd van 12 maanden, ingaande 1 april 2017 en expirerend op 31 maart 2018.

Loonsverhogingen
– 1,50% loonsverhoging per 1 april 2017

Arbeidsvoorwaarden
– Studie duurzame inzetbaarheid: Partijen hebben afgesproken dat het belangrijk is dat inhoud wordt gegeven aan de studie afspraak Duurzame inzetbaarheid. In dit perspectief is afgesproken dat werkgever tezamen met de ondernemingsraad (VGWM-Cie) een zogenaamde kick-off meeting zal beleggen waarin een plan van aanpak met prioriteitsthema’s wordt vastgesteld en een daaraan verbonden tijdspad. Werkgever zal de vakbonden in kennisstellen van de bevindingen van dit overleg, uiterlijk voor 1 september 2017.
– Reiskostenvergoeding. Vakbonden hebben gevraagd om de reiskostenvergoeding te verhogen, in lijn met hetgeen bij andere ondernemingen geldt. Partijen hebben hierover uitvoerig gesproken en hun inzichten en overwegingen gedeeld. Afgesproken is dat binnen afzienbare tijd de werkgever en ondernemingsraad overleg zullen voeren over de wijze waarop de reiskostenvergoeding wordt verbeterd.
– Berekening ploegbezetting: Partijen hebben geconstateerd dat onder de werknemers onduidelijkheid bestaat over hoe binnen de onderneming de ploegbezetting wordt bepaald, onder meer bij omstandigheden als personen werken in deeltijd. Partijen hebben afgesproken dat werkgever in samenwerking met ondernemingsraad de aard en oorzaak van de onduidelijkheden zal bespreken en zo nodig zorgen voor informatie aan werknemers opdat e.e.a. dusdanig wordt verduidelijkt dat misverstanden worden weggenomen.

Bron: CNV Vakmensen, 3 mei 2017