Onderhandelingsresultaat CAO Baksteen 2010-2011

0
1260


21 oktober 2010

CAO-naam

CAO Baksteen

CAO Baksteen 2010-2011
> nog geen download

Code Loonheffing
152

Looptijd
van 1 juli 2010 tot 1 juli 2011;

Loonmutaties
Structurele verhoging per 1 januari 2011 van 1 % van alle salarisschalen en individuele salarissen.

Arbeidsvoorwaarden

– de consignatie kent vanaf 1 januari 2011 een minimum vergoeding van 1 uur bij opkomst;
– de afbouwregeling ploegentoeslag wordt met ingang van 1 januari 2011 van overeenkomstige toepassing op de structurele consignatiediensten;
– de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer in de zin van CAO art. 18 lid 1b wordt per 1 januari 2011 met 1% verhoogd;
– eenmaal per 5 jaar (de zgn. lustrumjaren) is 5 mei (Bevrijdingsdag) een feestdag in de zin van CAO art. 10 lid 1.

Bron: FNV Bondgenoten, 20 oktober 2010