Onderhandelingsresultaat CAO Arkema Vlissingen 2017-2019

0
167


1 maart 2018

CAO-naam

CAO Arkema Vlissingen

Download Onderhandelingsresultaat CAO Arkema Vlissingen 2017-2019
> Onderhandelingsresultaat CAO Arkema Vlissingen 2017-2019 (22-02-18)

Looptijd
De cao wordt verlengd met 24 maanden, te weten ingaande per 1 juli 2017 en expirerend met ingang van 1 juli 2019.

Loonmutaties
– 2,0% loonsverhoging per 1 oktober 2017
– 2,0% loonsverhoging per 1 oktober 2018

Arbeidsvoorwaarden
– Partijen zijn overeengekomen dat de werkgever gedurende de looptijd van de cao, de zgn. wga-gedifferentieerde premie volledig voor zijn rekening neemt.

Bron: CNV Vakmensen, 28 februari 2018