Onderhandelingsresultaat CAO Ardagh 2018-2019

0
101


2 mei 2018

Naam
CAO Ardagh

Download Onderhandelingsresultaat CAO Ardagh 2018-2019
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 juni 2018 tot 1 december 2019, dus van 18 maanden.

Loonsverhogingen
– 2,25% loonsverhoging per 1 juni 2018
– 0,75% loonsverhoging per 1 januari 2019
– 1,50% loonsverhoging per 1 juni 2019

Arbeidsvoorwaarden
– de € 200,00 afspraak volgens cao wordt gecontinueerd;
– een Persoonlijk Keuzebudget van € 375,00. Deze kan het in het kader van Duurzame Inzetbaarheid gebruikt worden.
– De reiskostenvergoeding wordt met 2,5% verhoogd.
– Het continueren van de pilot verkopen/kopen vakantiedagen.
– Volledige WGA komt voor rekening van werkgever.
– De afspraken over de vakbondscontributie en werkgeversbijdrage worden onder dezelfde voorwaarden gecontinueerd.
– De jeugdschalen worden afgeschaft.
– Er wordt een studie gedaan in het kader van de 80-90-100% regeling: dit houdt in 80% werken tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Wanneer de studie leidt tot invoering, krijgt de werknemer de mogelijkheid een financiële foto te laten uitvoeren.
– Het PMO-onderzoek wordt uitgebreid met een bloedonderzoek.

Bron: CNV Vakmensen, 17 april 2018