Onderhandelingsresultaat CAO Arbo Unie 2015

0
386


31 maart 2015

CAO-naam
CAO Arbo Unie

Onderhandelingsresultaat CAO Arbo Unie 2015
> Onderhandelingsresultaat CAO Arbo Unie 2015

Looptijd
De CAO heeft een looptijd tot en met 31 december 2015.

Loonmutaties
Gedurende de looptijd wordt het salaris tweemaal met 1% verhoogd. De eerste verhoging had per oktober 2014 moeten worden uitgekeerd. Het verlies dat men hierdoor leidt wordt met eenmalige uitkeringen gecompenseerd.

Arbeidsvoorwaarden
– Arbo Unie wil dat het duurzaam inzetbaarheidsbeleid het visitekaartje van de organisatie wordt. Afspraken zijn gemaakt over een financieel budget dat een medewerker zelf beheert en besteedt. Dit budget bouwt op naar € 400 per jaar die men kan besteden aan de verbetering van de eigen inzetbaarheid. Besteedt men het geld niet, dan is het aan het eind van het jaar vervallen.
– De vakantietoeslag werd in het verleden berekend door het salaris van de maand mei te vermenigvuldigen met 12 en daar 8% van te nemen. De vakantietoeslag zal voortaan worden berekend over het in de voorafgaande twaalf maanden daadwerkelijk verdiende salaris.
– Aan de hoogte van de eindejaarsuitkering is niets veranderd. De eindejaarsuitkering kent een vast en een variabel deel. Arbo Unie maakte jaarlijks een afspraak met de OR over de voorwaarden waaronder het variabel deel werd uitbetaald. Dit is nu vervangen door een vastgelegde afspraak.
– Bij reizen met eigen auto krijgt men een kilometervergoeding voor maximaal 40 km enkele reis (nu 25 km). Woont men minder dan 10 km van de standplaats, dan krijgt men geen kilometervergoeding.
Voor werknemers die met de trein reisden verandert er niets. Voor werknemers die voorheen niet, maar nu wel met de trein gaan reizen geldt de nieuwe cao-regeling. Zij krijgen ook met de trein nog maar een vergoeding voor maximaal 40 km enkele reis.
– Men krijgt nog steeds een reiskostenvergoeding en gedeeltelijk onder werken reizen als de standplaats wordt gewijzigd waardoor men verder moet reizen.
– Het aantal vrije dagen is gelijkmatiger verdeeld, jongere medewerkers hadden minder vakantiedagen dan oudere medewerkers. Dit is in deze cao voor een deel rechtgetrokken.
– Vakantiedagen mogen niet meer ongelimiteerd worden meegenomen naar het volgende jaar. Dit wordt gemaximeerd op tien per jaar. Indien het werk het niet toelaat om vakantiedagen op te nemen, moet de leidinggevende een plan maken over de opname van vakantiedagen, eventueel volgend jaar. De afspraak betreft vakantiedagen die in 2015 zijn opgebouwd.
– Er komt een nieuwe regeling die medewerkers die gebruik maken van de 55-plusregeling, en een deel van de medewerkers die er vlak voor zitten, in ieder geval gedeeltelijk in staat stelt om minder uren te werken.

Bron: De Unie, 30 maart 2015