Onderhandelingsresultaat CAO Air Products 2016-2018

0
182


24 november 2016

CAO-naam
CAO Air Products Nederland

Download Onderhandelingsresultaat CAO Air Products 2016-2018
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 24 maanden van 1-6-2016 t/m 31-5-2018.

Loonmutaties
– 1,5% loonsverhoging per 1 juni 2016
– 1,5% loonsverhoging per 1 juni 2017

Er zijn twee eenmalige uitkeringen: €350 bruto per december 2016 én € 350 bruto per december 2017.

Arbeidsvoorwaarden
– Tweeploegendienst conform cao en individuele fine tuning met de vrijwillige aanmelders in Botlek, op basis van vrijwilligheid nu en in de toekomst.
– Tijd voor tijd wordt verhoogd van 64 uur naar 72 uur per week.
– Het sociaal plan met kantonrechtersformule C=1, wordt tot en met 31-12-2017 verlengd.
– Instellen paritaire werkgroep over de ‘ontzienmaatregelen senioren’. Alle huidige regelingen blijven nu bestaan.
– Over herwaardering van alle functie volgens het huidige Berenschot functiewaarderingsysteem zijn afspraken gemaakt. Bij mogelijke terugplaatsing ontstaat een geïndexeerde PT.
– Bovenwettelijke vakantiedagen gaan pas vervallen na vijf jaar.

Bron: CNV Vakmensen, 17 november 2016