Onderhandelingsresultaat CAO AFP 2020-2021

0
346


23 maart 2020

CAO-naam
CAO Apeldoorn Flexibel Packaging
CAO AFP

Download Onderhandelingsresultaat CAO AFP 2020
> Onderhandelingsresultaat CAO AFP 2020-2021 (08-03-20)

Looptijd
De looptijd van de CAO bedraagt 15 maanden, van 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2021.

Loonmutaties
– 3,00% loonsverhoging per 1 januari 2020
– 1,00% loonsverhoging per 1 januari 2021

Arbeidsvoorwaarden
– het Toppers-systeem wordt in ere hersteld;
– afspraken rond Duurzaam Inzetbaarheid, waaronder een onderzoek naar mogelijkheden en behoeften rond zelfregie werktijden en roosters onder de ploegenmedewerkers, werkplekinrichting en ergonomie, voorlichtingsbijeenkomsten van ASR over verschillende onderwerpen rond pensioen en een nog nader met de OR uit te werken fietsenplan.

Bron: CNV Vakmensen, 9 maart 2020