Onderhandelingsresultaat CAO Afbouw 2015-2017

0
1787


8 juli 2015

CAO-naam
CAO Afbouw

Download Onderhandelingsresultaat CAO Afbouw 2015-2017
> Onderhandelingsresultaat CAO Afbouw 2015-2017

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2017.

Loonmutaties
• Structureel + 1,0% per 1 september 2015 (dan wel de eerstvolgende loonperiode na avv).
• Structureel + 2,5% per 1 januari 2016.
• Structureel + 2,5% per 1 januari 2017.
• Structureel + 0,5% per 1 juli 2017.

Arbeidsvoorwaarden
– De premie 55+/55- van 2,7% van de pensioengrondslag vervalt per 1 januari 2016. De premie 55+/55- van 8,3% van de loonsom wordt per 1 januari 2016 4,9% en vervalt geheel met ingang van 1 januari 2017 tenzij cao-partijen anders besluiten;
– Met ingang van 1 januari 2016 bedraagt de loonbetaling bij ziekte 85%, zowel in het eerste als in het tweede ziektejaar. De wachtdagen vervallen;
– Vakantiefonds. Dit fonds wordt per 31 december 2015 beëindigd;
– De regeling, zoals die bestond in de cao is vervallen;
– De aanvulling WW wordt gestopt. De premie van 1% wordt nu besteed aan: (1) Doorbetaling pensioenpremie gedurende maximaal 6 maanden als je in de WW komt, (2) De eindejaarsuitkering voor WAO/WIA voor iedereen die hem nu heeft, of wie er voor 31 december 2015 recht op heeft, en (3) Financiering van de senioren dagen;
– Reisuren. Voor de duur van de reis, welke wordt gemaakt met eigen vervoer, ontvangt de afbouwwerknemer van werkgever een vergoeding van € 10,00 bruto per uur, behoudens de eerste 45 minuten van de heenreis en 45 minuten van de terugreis per dag, welke niet door de werkgever worden vergoed. Voor de afbouwwerknemer, die als bestuurder van een auto met inzittende(n) optreedt, geldt dat het eerste halfuur van de heenreis en het eerste halfuur van de terugreis voor eigen rekening zijn, daarna wordt eveneens € 10,00 bruto per uur vergoed;
– Het dagvenster. De arbeid op de bouwplaats wordt gedurende maximaal 7,5 uur per dag verricht in het dagvenster dat loopt van maandag t/m vrijdag 6.00 uur tot 18.00 uur. Echter, in overleg met de or, pvt of personeel, kan er afgeweken worden en het dagvenster verlengd worden tot 20.00 uur. Ook mogen er 3 zaterdagen per jaar gewerkt worden.

Bron: CNV Vakmensen, 6 juli 2015