Onderhandelingsresultaat CAO Afbouw 2013-2014

0
576


3 april 2014

CAO-naam
CAO Afbouw

Download Onderhandelingsresultaat CAO Afbouw 2013-2014
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De bestaande cao wordt verlengd tot en met 31 december 2014.

Loonmutaties
In deze cao-periode vinden de volgende loonsverhogingen plaats:
– Eenmalig € 150,= bruto in periode 5.
– Eenmalig € 150,= bruto in periode 7.

Arbeidsvoorwaarden
– De afspraken van de werkgroep externe flex over de controlelijst zzp en de regeling uitzendarbeid Afbouw worden opgenomen in de CAO.
– Partijen zijn overeengekomen het MOM van een nieuwe impuls te voorzien in het kader van de controle op de naleving van de cao. Zij publiceren een brochure waarin werkgevers en werknemers worden voorgelicht over een aantal relevante cao-afspraken en de werkwijze van het MOM.
– Partijen moderniseren/vernieuwen de bestaande cao, waarbij alles bespreekbaar is, inclusief de reikwijdte van de werkingssfeer. Hierbij wordt externe deskundigheid ingeschakeld. Vertegenwoordigers van partijen komen hiertoe zo spoedig mogelijk bijeen nadat een definitief akkoord is bereikt over de cao 2013-2014. De bijeenkomsten vinden ten minste een maal per maand plaats, op een vast tijdstip, gedurende ten minste vier uren per keer.
Indien partijen op 15/12/2014 een gemoderniseerde cao zijn overeengekomen, ontvangen alle werknemers een extra eenmalige uitkering van € 150,= bruto. Is dit nog niet het geval, maar bestaat bij partijen voldoende vertrouwen in de voortgang van het moderniseringsproces, dan besluiten zij deze eenmalige uitkering alsnog uit te keren. Uitbetaling vindt plaats in periode 13. Deze eenmalige uitkering zal geen invloed hebben op het bepalen van de loonruimte voor 2015 e.v.
Voor de gesprekken over de nieuwe cao kunnen waarnemers van aanpalende cao-gebieden worden uitgenodigd.

Bron: CNV Vakmensen, 31 maart 2014