Onderhandelingsresultaat CAO Aegon 2018-2020

0
2786


4 juli 2018

CAO Aegon

Download Akkoord CAO Aegon 2018-2020
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Het sociaal plan en de cao hebben een looptijd van 2 jaar, van 1 juli 2018 tot 1 juli 2020.

Loonmutaties
– 2,0% loonsverhoging per 1 september 2018
– 2,5% loonsverhoging per 1 juli 2019

Arbeidsvoorwaarden
Gelijke beloning mannen en vrouwen
Aegon gaat voor 1 februari 2019 onderzoek doen naar de huidige beloning van mannen en vrouwen. Als er sprake is van ongelijke beloningen, onderneemt AEGON hierop actie in overleg met de centrale ondernemingsraad en het regieteam.
Generatieregeling
Cao-partijen hebben afgesproken om in de komende maanden een generatiepact verder uit te werken.
Akkoord sociaal plan
Vernieuwing en verlenging van een sociaal plan met afspraken over werkgelegenheid, duurzame inzetbaarheid en een transitievergoeding.

Bron: FNV Finance, 4 juli 2018