Onderhandelingsresultaat CAO Abbott 2017-2018

0
310


Naam
Solvay Pharmaceuticals
Abbott Healthcare

Download Onderhandelingsresultaat CAO Abbott 2017-2018
> nog niet beschikbaar

Looptijd
1 januari 2017 t/m 31 december 2018

Loonsverhogingen
– 2,0% loonsverhoging plus 0,75% merit per 1 april 2017
– 2,0% loonsverhoging plus 0,75% merit per 1 april 2018

Arbeidsvoorwaarden
– Referentieschalen worden bepaald aan de hand van de collectieve loonsverhogingen. Dus geen Benchmark meer.
– Mogelijkheid tot vrijwillige aanvulling van 3% (6 dagen) in het IKB als je IKB minder is dan 20%. Voor nieuwe mensen in enkele ploegen.
– Invoering gecertificeerde vertrouwenspersonen in Weesp en Olst ter vervanging huidige klachteninstantie die opgaat in de algemene klachten regeling bij Abbott.
– Duurzame inzetbaarheid, we gaan alle zaken bespreken en onderzoeken die betrekking hebben op het verschuiven van de aow leeftijd en het gezond de finish halen. Onderdeel hiervan is een generatiepact onderzoek naar de invoering van een 80/90/100 regeling waarin de oudere werknemer minder gaat werken tegen een iets lager salaris met behoud van het volledige pensioen. Daar aan vast afspraken om nieuwe jonge medewerkers in te laten stromen.
– Uitbreiding Persoonlijkopleidingsbudget (POB) voor scans zoals een loopbaanscan.

Bron: CNV Vakmensen, 16 juni 2017