Onderhandelingsakkoord CAO Taxi 2021-2022

0
2025

6 oktober 2020

Download Onderhandelingsresultaat CAO Taxi 2021-2022
Nog niet beschikbaar

Looptijd
1 januari 2021 tot 1 januari 2022

Loonmutaties
Loonsverhoging 1,5 procent per 1 januari 2021

Arbeidsvoorwaarden
De taxibranche heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. Veel taxibedrijven hebben een groot deel van hun wagenpark aan de kant gezet en zelfs tijdelijk uit de verzekering gehaald. Tijdelijke contracten zijn op grote schaal niet verlengd. Dit zorgt voor veel onzekerheid.
– De cao-partijen hebben afgesproken dat werkgevers hun werknemers zoveel mogelijk in dienst houden. Verder wordt ingezet op werk-naar-werk-trajecten. Werknemers worden actief geholpen met scholing, gericht op een nieuwe baan. Er komt een mobiliteitscentrum, dat vraag naar en aanbod van chauffeurs bij elkaar gaat brengen en ook een rol kan gaan spelen bij tijdelijke detachering, binnen of buiten de branche.
– Voor zieke werknemers zijn betere afspraken gemaakt. In de nieuwe cao krijgen zij in de derde tot en met de achtste ziekteweek nog 80% van hun salaris (dit was 70%). Na acht weken gaat de loondoorbetaling naar 90%.
– Onzekerheid over pauzes: gedurende de looptijd van de cao willen de cao-partijen tot een nieuwe regeling komen rondom de pauzes.

Bron: CNV Vakmensen, 6 oktober 2020