Onderhandelingsakkoord CAO Suiker Unie 2013-2015 (update)

0
978


29 augustus 2013

CAO-naam
CAO Suiker Unie

Download Onderhandelingsakkoord CAO Suiker Unie 2013-2015
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 24 maanden: van 1 april 2013 tot en met 31 maart 2015.

Loonmutaties
– 2 % per 01-07-2013
– 0,75 % per 01-01-2014
– 2 % per 01-07-2014
– 0,75 % per 01-01-2015

Arbeidsvoorwaarden
– Garantie gedurende 10 jaar voor indexatie pensioenen.
– Pensioen. Voor iedereen geldt de premie van 28%. De eigen bijdrage van 3% blijft gehandhaafd, maar wordt in vier jaar (4 x 0,75%) langzaam opgebouwd. Er komt, in ieder geval gedurende 10 jaar (dus tot en met 2023), een indexatiegarantie op jullie (opgebouwde) pensioenen. De franchise is ook voor de Suiker Unie populatie verlaagd, waardoor jullie pensioen gaan opbouwen over ruim 5.000 euro’s meer, dan nu het geval was. Het begrip pensioengevend loon voor de CSM populatie is verruimd, waardoor ook zij een hogere pensioengrondslag hebben dan voorheen.

Bron: De Unie, 29 augustus 2013