Onderhandelingsakkoord CAO Orsima 2018-2020

0
445


19 juni 2018

Naam
CAO Orsima

Download Onderhandelingsakkoord CAO Orsima 2018-2020
> Onderhandelingsakkoord CAO Orsima 2018-2020 (13-06-18)

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2020.

Loonmutaties
– 2,0% loonsverhoging per 1 juli 2018
– €350,- eenmalige uitkering per 1 december 2018
– een verhoging overeenkomstig de APC per 1 maart 2019
– 2,0% loonsverhoging per 1 september 2019 minus de APC

Arbeidsvoorwaarden
– Voor de eerste en tweede ziekmelding per kalenderjaar wordt een atv-dag aangewend. Deze atv-dagen worden in mindering gebracht op het aantal door de werkgever aan te wijzen atv-dagen.
– De toepassing van de aanloopschaal voor nieuwe werknemers wordt verlengd naar één jaar.
– Atv-dagen kunnen worden ingezet voor scholing. Dit geldt voor nieuwe medewerkers en voor nieuwe cursussen/opleidingen en niet voor verplichte-en herhaalcursussen. Atv-dagen kunnen voorts worden ingezet voor activiteiten in het kader van duurzame inzetbaarheid.
– De asbesttoeslag is alleen van toepassing op werknemers die op incidentele basis asbestactiviteiten verrichten. De asbesttoeslag is niet van toepassing op de DAV’er.
– De leeftijd waarop de werknemer niet meer kan worden verplicht tot overwerk wordt gesteld op 10 jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze bepaling geldt niet voor werknemers geboren voor 1 januari 1965; voor deze werknemers blijft de leeftijd van 55 jaar van toepassing.
– Cao partijen zullen de Minister SZW verzoeken om algemeen verbindend verklaring van de cao.

Bron: CNV, 15 juni 2018