Onderhandelingsakkoord CAO GVB 2017-2018

0
516


17 juli 2017

Naam
CAO GVB

Download Onderhandelaarsakkoord CAO GVB 2017-2018
> Onderhandelingsakkoord CAO GVB 2017-2018 (13-07-17)

Looptijd
De looptijd is twee jaar, dus van 1 januari 2017 tot 1 januari 2019.

Loonmutaties
– 2,0% loonsverhoging per 1 januari 2017
– 2,0% loonsverhoging per 1 januari 2018

Arbeidsvoorwaarden
– GVB gaat zich inspannen om in 2017 200 nieuwe vaste contracten aan te bieden voor structureel werk. Over 2018 worden eind 2017 afspraken gemaakt.
– Het streven naar een leefbaar loon voor uitzendkrachten. Afgesproken is dat ze minimaal 28 uur per week aangeboden zullen krijgen (tenzij ze dat zelf niet willen) en een doorstroom mogelijkheid krijgen naar een vaste baan bij GVB.
– Afspraak om in 2018 de mogelijkheden te onderzoeken om een ouderenregeling te ontwikkelen die binnen wettelijke en fiscale kaders mogelijkheden moet bieden om vervroegd te kunnen stoppen met werken.

Bron: FNV, 14 juli 2017