Onderhandelingsakkoord CAO Energie 2015-2018

0
313


25 april 2016

CAO-naam
CAO Energie

Looptijd
1 mei 2015 tot 1 mei 2018

Download Onderhandelingsakkoord CAO Energie 2015-2018
> niet beschikbaar

Loonmutatie
– per 1 april 2016 wordt het salaris structureel verhoogd met 1%;
– per 1 april 2016 ontvangen de werknemers een eenmalige uitkering van 1,2%;
– in december 2016 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd met 0,8% (van 3,7 naar 4,5%);

Voor werknemers met een functiecontract wordt het salaris per 1 april 2016 met 0,8% verhoogd. Zij ontvangen in april 2016 een eenmalige uitkering van 0,2% (voor de periode 1 januari tot 1 april 2016). Deze afspraken zijn een gevolg van de vrijval van 0,8% pensioenpremie per 1 januari 2015.

– per 1 januari 2017 wordt het salaris structureel verhoogd met 1%;
– per 1 juni 2017 ontvangen de werknemers een eenmalige uitkering van 1,35%;
– per 1 december 2017 wordt het salaris structureel verhoogd met 1%.

Arbeidsvoorwaarden
– overeenstemming bereikt over één sociaal plan voor de sector PLb;
– overeenstemming bereikt over reparatie 3e WW-jaar en bovenwettelijke aanvulling op de WW-uitkering.

Bron: Mijn Vakbond, 25 april 2016