Onderhandelingsakkoord CAO APG 2017-2018

0
632


5 juli 2017

CAO-naam
CAO APG

Download Onderhandelingsakkoord CAO APG 2017-2018
> Onderhandelaarsakkoord CAO APG 2017-2018 (30-06-17)

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 april 2017 tot 1 november 2018.

Loonmutaties
– 0,6% loonsverhoging per 1 april 2017. Er vindt geen herrekening plaats van de in mei uitgekeerde vakantietoeslag.
– 0,6% loonsverhoging per 1 januari 2018

Per 2018 wordt de eindejaarsuitkering een 13e maand (een verhoging van 7,45% naar 8,33% van het in dat kalenderjaar feitelijk ontvangen bruto salaris, vermeerderd met je PT).

Arbeidsvoorwaarden
– De bovenwettelijke WW-regeling (BWWW) blijft in stand.
– Investering van miljoenen in duurzame inzetbaarheid (focus op werk).
– Een nieuw sociaal plan (looptijd 1 september 2017 tot 1 juli 2020).

Bron: De Unie, 3 juli 2017