Onderhandelaarsakkoord CAO Sociale Werkvoorziening 2015-2018

0
1873


26 december 2015

CAO-naam
CAO Sociale werkvoorziening

Download Onderhandelaarsakkoord CAO Sociale werkvoorziening 2015-2018
> Onderhandelaarsakkoord CAO Sociale Werkvoorziening 2015-2018

Looptijd
Deze nieuw overeengekomen cao heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018.

Loonmutaties
Werknemers die op 1 maart 2016 in dienst zijn, ontvangen in die maand een eenmalige uitkering van 325 euro bruto. Deeltijders ontvangen de uitkering naar rato. De eindejaarsuitkering wordt per 2016 verhoogd naar 3,75% van het genoten loon over het betreffende jaar.