Onderhandelaarsakkoord CAO Universiteiten 2016-2017

0
409


31 maart 2017

CAO-naam
CAO Universiteiten

Download Onderhandelaarsakkoord CAO Universiteiten 2016-2017
> Onderhandelaarsakkoord CAO Universiteiten 2016-2017 (28-03-17)

Looptijd
De looptijd van de CAO is van 2 juli 2016 tot en met 30 juni 2017.

Loonmutaties
– 1,40% loonsverhoging per 1 januari 2017. Daarnaast wordt de reeds in 2016 uitbetaalde salarisverhoging van 0,8% omgezet in een structurele loonsverhoging.
– 5,00% loonsverhoging per 1 januari 2017 voor de jeugdschalen

Per 1 juli 2017 wordt de jeugdsalarisschaal voor 21-jarigen afgeschaft.

Arbeidsvoorwaarden
– Universiteiten en werknemersorganisaties vinden het belangrijk om de werkdruk van medewerkers terug te dringen. In dit onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat elke universiteit voor het einde van dit jaar hiervoor een plan van aanpak opstelt.
– Per 1 januari 2018 betalen openbare universiteiten de transitievergoeding bij het einde van een dienstverband, zoals de bijzondere universiteiten nu al doen. Hierbij is de cumulatie van transitievergoeding en de aansluitende BWNU-uitkering bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen uitgesloten.
– In dit akkoord is ook de afspraak gemaakt dat de duur en opbouw van het 3e WW-jaar worden gerepareerd, waarbij de kosten voor rekening van de werkgever komen.
– Tevens is een sectorale regeling nevenwerkzaamheden vastgesteld met als doel de transparantie hierover te optimaliseren.

Bron: VSNU, 30 maart 2017